Advies

Voor rekening van verzekeraars, risicodragers en rechtbanken kunnen onze experten eveneens technisch advies verlenen in allerlei disciplines:

  • diverse technische studies, audits
  • opvolging van bodemsanering
  • projectopvolging
  • veiligheidscoördinatie
  • risicoanalyse en brandpreventie van allerlei particuliere en industriële risico’s voor brandverzekeraars
  • risicoanalyse voor bouwwerven
  • gerechtsexpert
  • mediatie
  • anderen…..