Bodem en milieu
  • bodem-, water-, en luchtpollutie
  • controle inzake wettelijke reglementering
  • opvolgen van bodemsaneringen