Internationaal netwerk

Dank zij ons partnership binnen GAB ROBINS UK zullen wij steeds kunnen rekenen op de Loss Adjusting services van hun specialisten alsook die van de andere hieraan gelieerde geassociëerde partners binnen Europa.

Het is de markt niet onbekend dat GAB ROBINS UK een in Engeland gesticht en gevestigd bedrijf is van Loss Adjusters van waaruit destijds een wereldnetwerk werd opgebouwd.

GAB ROBINS UK heeft via een management buy out beslist om haar activiteiten niet te laten overnemen door de CUNNINGHAM LINDSEY GROUP (cfr. persbericht tussen aandeelhouders van GAB en CLG van 10/02/09), waardoor ze samen met GAB in de States onafhankelijk blijven verder opereren.

Via dit netwerk is XPERTA in staat om wereldwijd haar productenpakket beschikbaar te stellen en elke opdracht aan te kunnen, ongeacht aard en omvang. Dat kan door de wijze van organisatie, door de betrokken en deskundige medewerkers, ons complete dienstenpakket en door een gerichte en persoonlijke aanpak.

Bovendien kunnen wij terugvallen op jarenlange en zeer brede ervaring. XPERTA kan dus vanuit België opdrachten uitvoeren in nagenoeg alle landen van de Europese Gemeenschap, maar ook daarbuiten, hetgeen ons vooral naar de Europese Unie toe een sterke ervaring heeft bezorgd op het vlak van de in elk land onderscheiden benaderingen van aansprakelijkheidsproblematiek.